Учениците от ОУ „Найден Геров“ се представиха отлично на общинския кръг на олимпиадите по български език и литература, по география и икономика и по математика. Масовото участие в първия кръг показва добрата подготовка на учениците и желанието им да покажат своите знания, под вещото ръководство на учителите по съответните предмети.

На олимпиадата български език и литература се явиха най- много участници – 50 деца, като едно се класира за областния кръг.

В олимпиадата по география взеха участие 18 деца, а на областния кръг отиват четири от тях.

На олимпиадата по математика се явиха 36 ученика, на областния кръг отиват трима.

Четирима наши ученици ще участват и в областния кръг на олимпиада „Знам и мога“ от общо 13 явили се на първата част.

Пожелаваме успех на всички участници в областните кръгове на олимпиадите.