От днес ОУ “Найден Геров“е член на Световния Алианс на училищата- Global School Alliance.

Global School Alliance обединява учителите от цял ​​свят с общата цел- да предоставят глобално обучение за учениците. Чрез комбиниране на  сътрудничество, членовете могат да развият трансформиращи международни партньорства и автентични учебни преживявания.

Членовете на Световния Алианс на училищата- Global School Alliance сa от всички краища на света и си сътрудничат по съвместни проекти и се свързват чрез обмен и обучение в световен мащаб.

Членството дава  възможност  за достъп до широк набор от ресурси, възможности и опит както за подобряване на качеството на образованието, така и за насърчаване на глобална перспектива както сред ученици, така и сред преподаватели.

Global School Alliance инвестира в развитието на глобалното образование, а ОУ “Найден Геров“ е единственото  училище в България, прието за членство в Алианса!