Педагогическите специалисти Николета Недева, Л. Якимова, Миглена Йорданова и Веселина Йорданова участваха в обучение „Първокласно начало“. То бе организирано от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ с подкрепата на община Бургас.

С това обучение учителите от ОУ „Найден Геров“ стават част от стоте единствени преподаватели в цяла България, които са квалифицирани да създават и обучават учениците чрез изкуствено създадена „Добавена реалност“. Платформата, с която работят, е лимитирана в западната педагогика и предоставя възможност учителят да докосне своите ученици до виртуална жива реалност. Тя е изключително подходяща за онагледяване на теми по направленията  „Човек и природа“ и „Човек и общество“. Първата създадена от тях виртуална проекция бе човешки скелет. С помощта на тази технология и техните умения да работят с нея, учениците могат да видят и разгледат от близо всевъзможни предмети и местности.