Учениците от 5 клас по учебния предмет Предприемачество изготвиха макети на свои продукти като бъдещи предприемачи. Проектът има за цел да преминат през всички етапи на предприемаческия процес идея- изготвяне на продукт-бюджет-реклама и презентиране пред потребители.

Прави впечатление изключителната креативност на малките предприемачи. Сред макетите има преносим бойлер за топла вода, летящ куфар, летяща кола, машина за връщане на изгубени животински видове, инвалидна количка с дистанционно управление, вендинг автомат за спагети, къща за птици, очила за проверка на правопис, ръкавица за пренасяне на тежки предмети, пречиствател на въздух, центрофуга за пречистване на вода и много други иновативни продукти, с които се надяваме да улеснят още повече живота ни в бъдеще малките предприемачи.

Успех и дерзайте , защото бъдещето е във вашите ръце!