Редица общински и държавни структури, неправителствени организации, партньори и приятели на ОУ „Найден Геров“ изпратиха поздравителни адреси по повод 97 години от създаването на учебното заведение.

Близо век след полагане на основите на едно от най- старите училища в нашия район, вие неизменно показвате, че сте истински последователи на един от най- първите и видни български възрожденски книжовници и учители- Найден Геров, пише в поздравително писмо на кмета на Община Бургас Димитър Николов.

Години наред Вашето училище сбъдва копнежа на поколения бургаски деца към просвета и развитие на творческия потенциал. Благородната кауза на просвещението, на която сте се обрекли, е достойна на преклонение и възхищение, се обръща към педагогическите специалисти, служителите и учениците председателят на Общинския съвет в гр. Бургас проф. Севдалина Турманова.

Пожелавам ви с борбеност и постоянство да работите в името на образоваността и бъдещето, се казва в адреса на областният управител на област Бургас проф.д.н. Мария Нейков.

Поздравителен адрес на Кмета на Община Бургас

Поздравителен адрес на Общински съвет- гр. Бургас

Поздравителен адрес на Областен управител на област Бургас