Покана

за провеждани на заседание на Обществения съвет

Уважаеми родители,

Каним Ви на заседание за избор на нов състав на Обществения съвет на ОУ „Найден Геров“ и първо заседание на новия Обществен съвет, което ще се проведе на 12.12.2019 г. от 17 и 30 ч в учителската стая при следния дневен ред…….Отвори поканата