ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

Уважаеми родители,
Онлайн родителски срещи  ще се проведат на 30.03.2022г. и на 09.05.2022г. от 17:30 часа в Zoom  линк: https://us05web.zoom.us/j/8548061481?pwd=TlpPWW9rRTVLaG5RdVp0ckUzWFg0UT09 или с QR код.
Документи за прием в първи клас
Заявление отписване ЦДО
Заявление за освобождаване на ученик до 3 дни от класен ръководител
Заявление за освобождаване на ученик до 7 дни от директор
Заявление за освобождаване от ФВС