ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

Заповед План- прием за учебната 2023/2024 г. – I и V клас

Уважаеми родители,
Родителската среща за прием в I клас ще се проведе на 03.04.2023г. от 17:30 часа в Актовата зала на училището.
Заповядайте!
Документи за прием в първи клас
Заявление отписване ЦДО
Заявление за освобождаване на ученик до 3 дни от класен ръководител
Заявление за освобождаване на ученик до 7 дни от директор
Заявление за освобождаване от ФВС