2022-2023 г.

Информация за Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

За учебната 2023/2024 година ОУ “Найден Геров“ ще кандидатства по Национална програма “Заедно в изкуствата и спорта“ на МОН за сформиране на следните групи:

По Модул 1. Изкуства:

Направление „Музикални изкуства“; Категория „Вокални групи“ – Детска фолклорна група ( I-ва възрастова група  I – IV клас)

Направление „Театрално и филмово изкуство“; Категория „Театрално изкуство“ – Театрална група ( II-ра възрастова група  V – VII клас)

Направление „Изобразително изкуство“; Категория „Приложни изкуства“ – ателие „Сръчко“ ( I-ва възрастова група  I – IV клас)

По Модул 2. Спорт:

Колективни спортове; Волейбол – момичета V – VII клас

Колективни спортове; Волейбол – момичета V – VII клас

За осъществяване на дейностите ще са нужни следните специалисти:

По Модул 1. Изкуства:

Ръководител на Детска фолклорна формация – 1 бр.

Ръководител на Театрална група – 2 бр.

Ръководител на ателие “Сръчко“ – 1 бр.

По Модул 2. Спорт:

Треньор по Волейбол-момичета – 1 бр.

Треньор по Волейбол-момчета – 1 бр.