IVа клас в действие: Проект: „Великите царе на България“

     

Чрез проектобазираното обучение  превръщаме  училището в желана за ученика територия.  

Учениците  разширяват познанията си по конкретна проектна тема,  развиват  свои личностни качества от социално значение.

 

        Предпоставка за това е работата в екип,  където ученикът се учи да излага аргументите си, да отстоява позицията си, но също така да бъде толерантен, като изслушва партньорите  до себе си. Проектната работа  води до повишаване на мотивацията за работа, интелектуално любопитство, емпатичност и психическо здраве.