Ден на безопасността на движението по пътищата се проведе в ОУ „Найден Геров“. В школото се организира инициатива, в която главни действащи лица бяха учениците и специални гости.

Полицейски инспектор Продан Петков и ст. инспектор Димитър Дачев от 4 Районно управление, посетиха първокласниците, за да им кажат колко лесно можем да се опазим на пътя, ако спазваме правилата. Те проведоха беседа с най- малките ученици, която им помогна да разберат смисъла на предупредителните пътни знаци и сигнализация.

Първолаците зададоха въпросите, които ги вълнуват и с интерес изслушаха всички заръки, които полицейските служители им дадоха. Те призоваха учениците да бъдат бдителни, когато са участници в движението по пътищата, да проявяват контрол и спрямо възрастните, като напомнят на родителите си, че спазването на правилата спасява човешки живот. След като проведоха кратък обучителен семинар, учениците и техните учители, заедно с полицейските служители приложиха на практика наученото.

Практическото занятие- пресичане на пешеходна пътека, показа на първолаците как в реална обстановка да реагират на пътната маркировка, за да се движат безопасно.

Направи се демонстрация с велосипед, как се пресича правилно на пешеходна пътека, как трябва да се движим, когато сме с любимото колело и колко е важно да бъдем съпричастни, когато сме на пътя.

Учителската колегия на ОУ „Найден Геров“ благодари на полицейските служители за обучителния семинар по БДП и постоянното съдействие, което оказват на училището в съвместни инициативи.