Родителската среща на бъдещите първокласници ще се проведе на 3 април, понеделник, от 17:30 часа в Актовата зала на училището.