Уважаеми родители,

Родителските срещи в началото на учебната година ще се проведат както следва:

 

за I клас – на 5.09.2017 г. от 17 и 30 ч.

II – VII клас – на 12.09.2017 г. от 17 и 30 ч.

от ръководството