В изпълнение на Стратегия за превенция и контрол на СПИ,ХИВ/СПИН и сексуално здраве – Община Бургас 2012 -2017 г. ученици от горните класове участваха в здравно кулинарно състезание, ръководени от г-жа Галина Костадинова, като заключителен етап от училищен  минипроект  “Здраве за всички“. Те обсъдиха и нуждата за пълноценно хранене с фелдшера г-жа Тамахкярова. Наградите връчи Педагогическия съветник – Галина Либчева. Всички достигнаха до извода, че положителните промени в храненето, намаляване на свръхтеглото и затлъстяването и увеличаване на физическата активност могат да подобрят здравето във всеки период от живота ни.