Празникът на училището продължи със спортни надпревари. С много хъс и емоции учениците от втори до седми клас се включиха в различните спортове.

Ето и резултатите:

7 клас- волейбол

Първо място- 7в клас

Второ място – 7а клас

Трето място- 7б клас

6 клас- футбол

Първо място- 6а клас

Второ място- 6в клас

Трето място- 6б клас

5 клас- Топка над въже

Първо място- 5в клас

Второ място- 5г клас

3 клас- щаферни игри

Първо място- 3в клас

Празникът на училището завърши с изпълнение на мажоретния ни състав и хора.