Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че родителските срещи в началото на учебната 2016/2017 година, ще се проведат от 17ч30 мин. на следните дати:

І клас – 07.09.2016 година

ІІ, ІІІ и ІV клас – 12.09.2016 година

V, VІ, VІІ и VІІІ клас – 13.09.2016 година

 Разпределение на паралелките по стаи:

V-а клас – 101 стая

V-б клас – 104 стая

V-в клас – 105 стая

 

VІ-а клас – 301 стая

VІ-б клас – информационен център

VІ-в клас – 12 стая

 

VІІ-а клас – 103 стая

VІІ-б клас – 22 стая

VІІ-в клас – 21 стая

 

VІІІ клас – 102 стая