В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в ОУ „Найден Геров“ ще се проведе национално състезание „Финансова математика“ за ученици от 5 до 7 клас.

Основните цели и задачи на националното състезание е да привлече вниманието на учениците и учителите относно важността на знанията и уменията по математика, на математическите средства и методи за вземане на разумни финансови решения.

Състезанието ще се проведе на 09.03.2019 г. от 11ч. Времето за работа на учениците е 120 минути. След 15 ч. същия ден в сайта на училището ще бъдат изнесени верните отговори и критериите за оценяване на задача 7. Протоколът с резултатите на явилите се ученици ще се публикува  след 14 ч. на 18.03.2019 г.