В деня на розовата фланелка г-жа Албена Прангова- психолог на училището, проведе  урок по толерантност заедно с учениците от 2б клас. Те с радост участваха в беседата и под ръководството на г-жа Лидия Якимова направиха табло с правила на класа, което украси класната им стая. В края на поучителната беседа децата подариха на г- жа Прангова своята признателност и любов, изразяващи се в малко послание.

Денят продължи с множество дейности, които помогнаха на малките ученици да почувстват и разберат значимостта на думите съпричастност, обич, разбирателство и толерантност.