Учениците от 4 клас се представиха много добре на националното външно оценяване.

Средният успех на училището по БЕЛ- 75.12 точки. а по НВО математика – 73.38 точки. Този резултат е над резултата на национално и регионално ниво. Двама от четвъртокласниците имат по 100 точки.

Така учениците увенчаха труда си и положените усилия с високи резултати. Постигнатият резултат се дължи на любознотелността, трудолюбието и амбициите на нашите ученици, на всеотдайността, професионализма и вдъхновението на учителите, които винаги ги подкрепяха и напътстваха.

Поздравления за четвъртокласниците и техните учители: Недка Сурчева, Николета Недева, Женя Маринова, Пламена Славова, Веселина Дялкова, Емне Адил, Евелина Минева.

За много добрите резултати на НВО и отлично проведената  кампания по приемственост детска градина – първи клас.

Браво, колеги! Отличници!