На 30 септември празнуваме oсмото издание на Деня на спорта в училище.

През тази година допълнителната тема на кампанията е “Зелено образование чрез спорт”, като нашето училище ще обедини в своята програма насърчаване на физическата активност и зелено мислене.  Учителите по ФВС са разработили идеи под мотото “Спорт #БезОтпадъци“ за различни физически игри, посветени на намаляването и рециклирането на отпадъци, които училищата могат да осъществят.

Игрите, посветени на опазването на околната среда, ще са с фокус върху намаляване на отпадъците и тяхното разделно събиране и рециклиране.

По време на събитието децата се запознават с различни спортни занимания и научават колко важно е да се движим, за да бъдем здрави.