Учениците от 1б клас изработиха прекрасни зимни картини.

В часа по изобразително изкуство класният ръководител успешно използва интегрираното обучение между двете изкуства- музикалното и изобразителното. Докато изпълняваха коледни песни, децата рисуваха зимни пейзажи. Класният ръководител г-жа Евелина Минева създаде най- подходящата среда за изява на творческите възможности на малките ученици. Така спокойни и усмихнати децата направиха прекрасни зимни, детски картини.