Във връзка с Деня на толерантността, учениците от 1в клас направиха ,,Табло на Приятелството.“

В класната стая се обсъди значението на толерантността в живота на хората, като се посочиха качествата, които са необходими за изграждането на толерантни взаимоотношения. Учениците взеха активно участие, като посочваха примери с деца от класа, които са извършвали толерантни постъпки в различни ситуации, като даваха и примери от личен опит.

Темата за добрите взаимоотношения и приятелството винаги води до много размисли и дълги разговори. Търсенето и намирането на добър приятел в училище и извън него е приключение, пълно с вълнения  и предизвикателство.

ПРАВИЛАТА НА ДОБРОТО ПРИЯТЕЛСТВО са много важни за всички нас: да спазваме принципи като ДОБРОТА, ЧЕСТНОСТ, ДОВЕРИЕ.

Спазването на тези принципи води до създаването на здрави и трайни приятелски взаимоотношения.