В седмицата, посветена на четенето, група ученици от 1г клас гостуваха на малките деца от ОДЗ „Делфин“ и им почетоха от любими детски книжки. Споделям ви колко развълнувани бяха след тази среща.

Малките са ги гледали и слушали с интерес, а те самите са се почувствали пораснали и горди със знанията и уменията си. Радвам се, че в този материален свят, духовното все още взема превес и търсим книгите, скрили мъдростта на времето.