Позитивната образователна среда  е в основата на развитието на хармоничната личност. Тя стимулира творческото мислене, провокира децата да открият своя потенциал и заложби, възпитава търпение и толерантност.

Учениците от 2б клас, с класен ръководител г-жа Лидия Якимова, засадиха цветя – невен и мушкато. Красивите саксии те наредиха в класната стая.

Проектът „Цветя за класната стая” цели да провокира наблюдателността, аналитичността и изследователките способности на учениците. Да формира трайни знания и умения, свързани с класифицирането и отглеждането на стайни растения и билки.