Учениците от от I до IV клас успешно се върнаха днес в училище. 209 деца от 11 паралелки преминаха през процедурата на щадящи антигенни тестове и вече са в класните стаи. Няма положителна проба на нито едно дете.

„Учебният ден стартира спокойно. В 8:00 часа започнаха часовете във всички класове“, каза директорът на училището Лазар Налбантов. „Искам най- сърдечно да благодаря на всички колеги учители и преди всичко на родителите- доброволци, с чиято помощ учебният процес се възобнови в нормален ритъм“, допълни още той.

За ученици, които са в ОРЕС и желаят да преминат в присъствено обучение, чрез тестване с щадящи антигенни тестове след 16 ноември, родителите трябва да подадат декларация за съгласие два дена по-рано преди преминаване в присъствена форма.