Учениците от 3 г клас участваха в интересен творчески проект, в който показаха своите знания и артистични умения. Малките актьори трябваше да се превъплътят в едни от най-значимите български владетели.

За няколко седмици нашите „ханове и царе“ пренесоха съучениците си в Средновековна България, като разказаха най-важната информация за себе си и за управлението си. Така учениците не само много се забавляваха и вълнуваха, но и получиха трайни знания по история.