Учениците от 4в  клас с класен ръководител г-жа Димитринка Димитрова са шампиони по събиране на опаковки за рециклирани. Нашите екоактивисти събраха десетки чували пластмасови капачки, използвани бутилки и алуминиеви кенчета. В рамките на първото издание на кампанията за мотивиране на разделното събиране и рециклиране „Екошампиони“ се проведе и еко- урок, свързан с темата за разделно събиране на отпадъците.

Кампанията е организирана от най-голямата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки в страната ЕКОПАК България в тясно партньорство с Община Бургас.

Според правилата на кампанията участието на всяко училище се състоеше от два етапа – състезателен и образователен. В състезателния етап учениците  трябваше да събират у дома пластмасови бутилки и алуминиеви кенове, които да смачкат предварително, да ги поставят в чували и да ги предадат на посочен пункт за събиране на територията на училището. В рамките на образователната част се провеждаха еко уроци по темата за разделно събиране с материали.

Чрез кампанията „Екошампиони“ ЕКОПАК България и Община Бургас целят да помогнат за изграждането на навици сред децата и семействата за изхвърляне на отпадъците от пластмаса, алуминий, хартия и стъкло разделно в обособените за целта цветни контейнери и по този начин да осигурят по-чиста градска среда и ресурси за кръговата икономика.