Екипът от проект „Дигитална работилница“ изработи електроннна книга за поздрав на всички ученици, родители  и учители с празника на Баба Марта.