Космосът винаги е бил интересна и вдъхновяваща тема за учениците, която е давала възможност да разгърнат потенциала на своите фантазии и оригинални идеи, основавайки се на науката и придобитите знания в училище.

Много старание, творчество, знания, умения, ентусиазъм и въображение вложиха четвъртокласниците в работата по проекта. Учениците на г- жа Сурчева, г- жа Адил, г- жа Маринова и г- жа Дялкова показаха умения за работа в екип, учението се превърна в удоволствие за тях и разбраха, че науката може да бъде бъде забавна, интересна и магична, придобивайки нови знания за необятния Космос.

Чудесните мащабно умалени макети,  направени от различни материали, вече греят във фоайето на училището и могат да се видят от всички.

Поздравяваме ви за старанието, вложеното творчество и красота, пораснали изследователи!