Множество рисунки с лицата на народните будители върнаха учениците от 4б и 4г клас към техните дела в нашата история.

В следобедните часове с г-жа Пламена Славова четвъртокласниците нарисуваха образите на Васил Левски и Христо Ботев, разказваха за техния достоен живот и делото им за България.

В памет на нашите културни и просветни дейци, борците за свобода и революционерите, отправяме поздрав с песента, посветена на тях.