Европейската седмица на програмирането е инициатива, насочена към гражданите, която има за цел да представи програмирането и цифровата грамотност на всички по забавен и развлекателен начин. Усвояването на програмирането ни помага да разбираме бързо променящия се заобикалящ ни свят, да научим повече за начина на работа на технологиите и да развиваме умения и възможности, за да проучваме нови идеи и да създаваме иновации.

По този повод поканихме в училище г-н Красимир Ватев – преподавател по програмиране в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, който демонстрира програмиран Lego робот. Той разказа на учениците от 7 клас за видовете роботи, които програмират бъдещите IT специалисти от гимназията – Робота Peeper, dobot-а, както и приложението на дейностите им в ежедневието – какви проблеми можем да решим с тяхна помощ. Същевременно подчерта, че за да програмираш успешно, е необходимо да имаш добри математически, езикови и логически познания, както и търпение и упоритост.