С радост всички ние посрещаме един от най- чаканите от нас възрастните сезони, а какво остава за нашите деца?

Вдъхновени от придошлата пролет учениците от 2б клас сътвориха творби, описващи пролетта, пречупени през техния мироглед и възприятие.

Насладете се на творбите, с които те ви поздравяват!

Честита първа пролет!