Учениците от 2в клас отбелязаха 22 април под мотото „Земята- нашият общ, уютен дом“. Децата беседваха по въпроси, свързани с опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея.

Учениците оцветиха тематични рисунки и изработиха табло и апликации. Така те изразиха отговорност и загриженост към планетата Земя и отправиха своето послание „Майката Земя има нужда от нас – да я пазим, обичаме и да живеем в хармония с нея“.