Денят след първия тур на местните избори- 28 октомври, ще бъде неучебен, но присъствен за учители и ученици.

 Заповед на Директора за организацията на дейностите.