Учениците от 3а и 3б клас в часовете по Религия всеки път се пренасят в друг духовен свят, който ни прави по- добри, усмихнати и съпричастни.

В последните часове те научиха за Сътворението света и всичко около нас- от небето до хората. Децата рисуваха, пяха, мечтаха…

„В начало Бог сътвори небето и земята.“ (Битие 1:1,)

…“Кой направил е цветята,

Кой с росица ги пои?

Кой им даде аромата,

Кой ги с краски украси?…“