Учениците от 4б клас под ръководството на г- жа Пламена Славова създадоха албум за видовете празници на етносите под формата на различен дизайн на лапбук.

С помощта на вълнуващи факти, информация и снимки за празниците: “Василица” , “Байрам”, “Баба Марта” и “Пасха” , у учениците се формираха и развиха толерантно и хуманно отношение към обичаите, традициите, религията на етнокултурните общности, населяващи родния край, обогатиха представите си за битовите празници на различните групи в обществото.

Чрез екипна работа четвъртокласниците откриха както взаимовръзките, преплитането на символи и ритуали, така и разликите в празниците на хора, изповядващи други религии. Учениците разбраха, че колкото и разнообразни традиции да има при различните общества, е важно, че всички живеем в България, че трябва да уважаваме вярата на останалите и да сме толерантни едни към други.