По повод Деня на народните будители учениците от 4г клас, група ЦДО изработиха информационна папка – лапбук, посветени на празника. Децата се запознаха с делото на борци за свобода, писатели и поети. Целият клас работи отборно и задружно.