Учениците от 4г клас изготвиха проекти на тема „Защитени местности и територии в България“. С много желание, труд и старание бяха направени табла за резерват „Сребърна“, природен парк „Странджа“,резерват „Силкосия“, природен парк „Сините камъни“, резерват „Ропотамо“  и национален парк „Рила“.

Изложбата на учениците може да бъде видяна във фоайето на училището.