Учениците от 5а и 5б се потопиха в атмосферата на Древния изток. За часа по история децата изработиха информационни табла и макети на личности, богове и археологически обекти, свързани в първите цивилизации.

Най- голям интерес предизвикаха малките копия на пирамидите в Гиза, зикурата в град Урук в Месопотамия, майсторски изработени бижута с египетски мотиви, точно пресъздадена игра сенек, изкусно изписани текстове с йероглифи. Учениците направиха и две книги с текстове за чудесата на Древен Египет.

Следващите часове ще продължи представяне на подбраните от децата текстове към проектите им.