Учениците от 3г клас по ръководството на г-жа Маврова изпратиха отлитащата есен с изложба и песен.