ПРАЗНИЧЕН         КАЛЕНДАР

16 – 17 МАРТ – СЪСТЕЗАНИЕ „НОСИ С ЧЕСТ И ДОСТОЙНСТВО ИМЕТО НА НАЙДЕН ГЕРОВ”

16 МАРТ – ОТКРИВАНЕ НА МУЗЕЙНА СБИРКА, СЪБРАЛА СИМВОЛИТЕ НА ДЪЛГОГОДИШНАТА  ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

18 МАРТ – 16:30 ЧАСА – ТЪРЖЕСТВЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

22 МАРТ – 17:00 ЧАСА – ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ В КУЛТУРНИЯ ДОМ НА НЕФТОХИМИКА