ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕ, УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

Създаване, устройство и дейност на обществения съвет в училище – презентация

Учебна 2019/2020 година

Учебна 2018/2019 година

Протокол от общото събрание

Списък на делегатите

Заповед на Директора

Протокол №1