Училището разполага с богата

материално-техническа база.

koridor picture02

Два информационни центъра, разполагащи с мултимедийни проектора

picture4 picture105


Три компютърни кабинета с общо 36 съвременни компютъра, свързани с Интернет

picture1 picture61

Кабинет за флора, фауна и защитени територии

picture54 picture102

Кабинет за музикално и танцово изкуство

picture21 picture41

Кабинет за изобразително и приложно изкуство

picture123 picture221

Обновена Актова зала с около 100 седящи места

pictur22

Училищна библиотека с около 5000 тома библиотечен фонд

picture113 picture107

Два големи физкултурни салона


Три открити спортни площадки

picture4 img_0012

Светли и просторни класни стаи

picture111 picture52
<–>