График на консултациите

1 клас                  2 клас                  

3 клас                  4 клас                     

ЦДО                 5-7 класове

 

График на класни работи

График на контролните работи

 

Графици за провеждане на часовете по БДП и гражданска защита в ЧК

График  по БДП и гражданска защита в ЧК      1 клас         

График по БДП и гражданска защита в ЧК   2 клас    

График  по БДП и гражданска защита в ЧК   3 клас            

График по БДП и гражданска защита в ЧК    4 клас          

График  по БДП и гражданска защита в ЧК      5-7 класове       

График  по БДП и гражданска защита в ЧК     по седмици