ОТЧЕТ за изпълнението на делегирания бюджет  към 31.03.2021 година

БЮДЖЕТ 2021

ОТЧЕТ за изпълнението на делегирания бюджет  към 31.12.2020 година

ОТЧЕТ за изпълнението на делегирания бюджет  към 30.09.2020 година

ОТЧЕТ за изпълнението на делегирания бюджет  към 31.03.2020 година

ОТЧЕТ за изпълнението на делегирания бюджет  към 31.12.2019 година

ОТЧЕТ за изпълнението на делегирания бюджет  към 30.09.2019 година

ОТЧЕТ за изпълнението на делегирания бюджет  към 30.06.2019 година

ОТЧЕТ за изпълнението на делегирания бюджет  към 31.03.2019 година

Бюджет 2019г

ОТЧЕТ за изпълнението на делегирания бюджет  към 31.12.2018 година

ОТЧЕТ за изпълнението на делегирания бюджет  към 30.09.2018 година

ОТЧЕТ за изпълнението на делегирания бюджет  към 30.06.2018 година

ОТЧЕТ за изпълнението на делегирания бюджет  към 31.03.2018 година

Бюджет 2018г

ОТЧЕТ за изпълнението на делегирания бюджет  към 31.12.2017 година

ОТЧЕТ за изпълнението на делегирания бюджет  към 30.09.2017 година

ОТЧЕТ за изпълнението на делегирания бюджет  към 30.06.2017 година

ОТЧЕТ за изпълнението на делегирания бюджет  към 31.03.2017 година

ОТЧЕТ за изпълнението на делегирания бюджет  към 31.12.2016 година

ОТЧЕТ за изпълнението на делегирания бюджет  към 30.09.2016 година

ОТЧЕТ за изпълнението на делегирания бюджет  към 30.06.2016 година

ОТЧЕТ за изпълнението на делегирания бюджет  към 31.03.2016 година

Бюджет 2016

ОТЧЕТ за изпълнението на делегирания бюджет  към 31.12.2015 година

ОТЧЕТ за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2015 година

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2015 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2015 г.

Бюджет 2015

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2014 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2014 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2014 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2014 г.

Бюджет 2014

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2013 г.

Бюджет 2013

Отчет за изпълнението на бюджет 2012

Отчет за изпълнение на делетиран бюджет за 2011г

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на ОУ”Найден Геров” – Бургас ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2011 ГОДИНА

Бюджет 2011г

Бюджет 2010 г.

Финансов отчет за 2009 г.