През 1926 жителите на махалата Кара Баир построяват една стая в двора на дядо Яни, която служи за училище. На 18 октомври същата година са записани първите 35 ученика от І до ІV отделение. От 1929 г. с министерско постановление училището се именува “Отец Паисий”. През 1945г. става прогимназия. От 28.12.1976г. училището се преименува в НОУ “Гани Ганев”, а от февруари 1991г.- ОУ “Найден Геров”.

В училището днес се обучават около 700 ученици от подготвителен до 8 клас, разпределени в 30 паралелки и две полуинтернатни групи.