Клуб „Компютърко“

 Представяне на дейността

Клуб „Компютърна работилница“

Представяне на дейността

24.май- Ден на славянската писменост и култура

Клуб „Дигитална работилница“