Ние, учителите на 2г клас г-жа Ирина Дачева и г-жа Елена Казакова, изказваме искрени благодарности на Георги Матеев- родител на Матей Матеев (2г клас), за отделението време, за емоциите които внесе у учениците.

В един по- различен и нестандартен час, децата научиха за опасностите на огъня, как да реагират при пожар, видяха и се запознаха и с униформата на пожарникарите. От своя страна Георги Матеев се беше подготвил с чудесна презентация и информация, гатанки и поговорки.

С това доказваме още веднъж, че когато родители и учители вървят ръка за ръка в общото благо, всичко се получава по-лесно.

Благодарим!