Директор

Лазар Налбантов

учител по история и цивилизации

Завършва история с педагогически профил в Шуменския университет ”Епископ Константин Преславски”, след което магистратура в Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас. Защитава Първа професионална квалификационна степен от ДПОДК към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Директор на Общински детски комплекс гр. Средец.

Председател на тракийската организация в Бургас. От 2017 г. е заместник председател на Тракийско дружество “Странджа“ гр. Бургас, председател на НЧ “Преображение – 2017“ гр. Бургас и член на настоятелството на НЧ “Паисий Хилендарски – 1928“ гр. Бургас.

Доказан изпълнител на странджански народни песни. Събира неизвестни народни песни, интересува се и от етнографското наследство на Странджа планина. Като ръководител на детски фолклорни групи се занимава с обучение и преподаване на странджански фолклор. Писал е редица статии на тракийска и историческа тематика, както и творчески очерци за свои колеги – певци и музиканти.

Заместник директори

Бистра Кавказова

Заместник – директор

Учебна дейност – среден етап

Добринка Николова

Заместник – директор

Учебна дейност – начален етап

Силвия Спасова

Заместник – директор

Административно – стопанска дейност