ОУ „Найден Геров“ започва изпълнението на различни дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ през тази учебна година. Образователната институция кандидатijва за общо четири проекта и всички бяха одобрени.

По програмата ще бъде сформирана театрална група от ученици от V – VII клас. Ръководители са г- жа Соня Янкова – учител по БЕЛ и Златко Ангелов – артист в Драматичен театър “Адриана Будевска“ гр. Бургас. Целта на трупата е да се създаде и развие интерес към драматургичното изкуство у учениците, като те ще пресъздават артистични образи и ще прилагат приложноизразителни умения в игровото пространство.

По програмата през новата учебна година ще бъде направена и вокална група от деца от V – VII клас. Ръководители са Кирил Динев- учител по музика и Стоян Физиев- народен певец. Основната цел е възпитание в дух на съпричастност и любов към българската музикална традиция и култура и развитие на музикално- изпълнителски и слушателски умения.

Тази учебна година ще има и две спортни групи- по мини волейбол за момичета от I- IV клас и волейбол за момчета от V – VII клас.

Средствата за интересните извънкласни дейности са осигурени от НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ като общата стойност за четирите проекта е 33 000 лв.