Course categories

Начален курс 
 Конкурси
 Изобразително изкуствоThis course allows guest users to enter
 МузикаThis course allows guest users to enter
 Домашна техника и икономикаThis course allows guest users to enter

Първи клас 
 Първи А клас
 Първи Б клас
 Първи В клас
 Първи Г клас

Втори клас 
 Втори А клас
 Втори Б клас
 Втори В клас
 Втори Г клас

Трети клас 
 Трети А клас
 Трети Б клас
 Трети В клас
 Трети Г клас
 Таня Проданова
 Индивидуална работа
 Компютърно моделиране - 3 клас

Четвърти клас 
 Четвърти А клас
 Четвърти Б клас
 Четвърти В клас
 Четвърти Г клас
 Компютърно моделиране

Целодневно обучение 
 Ресурси за възпитатели
 Първи клас
 Втори клас
 Трети клас
 Четвърти клас
СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
 4 КЛАС
 7 КЛАС
Среден курс 

Български език и литература 
 Български език 5
 Български език 6
 Български език 7

Английски език 
 Английски език 2 клас
 Английски език 3 клас
 Английски език 4 клас
 Английски език 5 клас
 Английски език 6 клас
 Английски език 7 клас
 Английски език - Марияна Монева
 Английски език -Петя МинчеваThis course allows guest users to enter

Руски език 
 Руски език - 5 клас
 Руски език 6 клас
 Руски език 7 клас
 Руски език - начален курс

Математика 
 Олимпиади и състезания по математика
 Математика 5
 ФУЧ математика - 5 клас
 Математика 6
 фуч математика - 6 клас
 Математика 7
 ФУЧ математика - 7 клас

Информационни технологии 
 Компютърно моделиране и информационни технологии 5 клас
 Компютърно моделиране и информационни технологии 6 клас
 Информационни технологии 7 клас
 Дигитална работилница
 Облачни технологии
 Еразъм - Scratch и CoduThis course allows guest users to enter

История и цивилизации 
 5 клас
 6 клас
 7 клас

География и икономика 
 География 5 klas
 География 6 клас
 География 7 клас
 Предпреимачество 5 клас
 Предприемачество 6клас
 Предприемачество 7 клас

Човек и природа/Биология 
 5 клас Човекът и природата
 6 клас Човекът и природата
 7 клас Биология

Физика 
 ФизикаThis course allows guest users to enter

Химия 
 ХимияThis course allows guest users to enter

Физическо възпитание спорт 
 Физическо възпитание и спорт - 1-4 клас
 Физическо възпитание и спорт - V-VII клас

Технологии и предприемачество 
 Технологии и предприемачество 5 клас
 Технологии и предприемачество 6 клас
 Технологии и предприемачество 7 клас

Изобразително изкуство 
 Изобразително изкуство 5 клас
 Изобразително изкуство 6 клас
 Изобразително изкуство 7 клас

Музика 
 Музика 7 клас
 Музика 6 клас
 Музика 5 клас

Управление на лични финанси и програмиране 
 Управление на лични финанси и програмиране - 5 класSummary
 Управление на лични финанси и програмиране - 6 класSummary
 Управление на лични финанси и програмиране - 7 класSummary
За учителите 
 Учебна 2022/2023
 Учебна 2021/2022This course requires an enrolment key
 Учебна 2020/2021This course requires an enrolment key
 Отчитане на дистанционното обучение2019-20
 Учебна 2019/2020
 Учебна 2018/2019 г
 Учебна 2017/2018
 Учебна 2016/2017 година
 Учебна 2015/2016
 Учебна 2014/2015 година
 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ Summary
 Система за финансово управление и контрол
 ЕкскурзииThis course allows guest users to enter
 Ресурсна банка - 1 клас
 Ресурсна банка - 2 клас
 Ресурсна банка - 3 клас

Обучения 
 Електронен дневник
 Ненасилствена комуникация
 Учители обучават учителиSummary
 Материали от конференции и семинариThis course allows guest users to enter
 Квалификации
 Работа с деца със СОП
 За учителите
 За възпитателите
 Материали за ПТП
 Изисквания към документацията
 Педагогическо общуване
 Office 365
 Как да работим с MoodleThis course allows guest users to enter
За родителите 
 Как да бъдем добри родителиThis course allows guest users to enter
Кандидатстване след 7 клас 
 Материали за седмокласнициThis course allows guest users to enter
Екип за подкрепа 
 Екип за подкрепа